• ၁၀၀+

  ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ

 • ၄၀၀၀+

  နေ့စဉ်ထွက်ငွေ

 • ဒေါ်လာ ၈ သန်း

  နှစ်စဉ်အရောင်း

 • ၁၆၀၀㎡+

  အလုပ်ရုံနယ်မြေ

 • 10+

  လစဉ်ထွက်ရှိသော ဒီဇိုင်းအသစ်

ရုံးပတ်ဝန်းကျင်

သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊

နမူနာအခန်း

ပစ္စည်းပြင်ဆင်ရေးဌာန

လျောက်ပတ်သောဌာန

ဖြတ်တောက်ရေးဌာန

ပုံနှိပ်ရေးဌာန

ထုတ်လုပ်မှုဌာန

ထုပ်ပိုးမှုဌာန